Raspunsuri la intrebari frecventeÎnființarea Consiliului Patronatelor Bancare din Romania
Cele patru bănci care și-au unit eforturile pentru a înființa CPBR sunt, luate în mod individual, printre cele mai mari din România, iar împreună întrunesc următoarele calități: - au împreună peste 45% din totalul activelor din întregul sector bancar din România; 
- angajează împreună peste o treime din totalul salariaților din sectorul bancar românesc.Ulterior, s-au alaturat si ING Bank Romania si Volksbank Romania, contribuind fiecare cu cote suplimentare atat in ceea ce priveste activele cat si numarul de salariati. Luând în considerare asemenea indicatori, credem că unele dintre cele mai importante condiții pentru înființarea unei organizații patronale sunt satisfăcute. În acest context, trebuie subliniat faptul că dorim îmbogațirea rapidă a listei de membri ai CPBR cu alte bănci ce operează în România, pentru a răspunde numeroaselor provocări din sectorul bancar românesc.

Astfel, am considerat ca fiind o prioritate înființarea unui cadru legal și un nucleu puternic de fondatori ai organizației patronale, pe care o prezentăm ca fiind imediat și absolut deschisă participării de noi membri care vor adera la statutul nostru de altfel extrem de rezonabil.

Desigur. Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Elveția, Cipru, Olanda, Germania, Franța, Italia (cea din urmă avand chiar mai multe asociații de angajatori în sectorul bancar) sunt doar câteva exemple. Detalii pot fi găsite la: http://www.eurofound.europa.eu/about/index_ro.htm 

De fapt, România este una dintre puținele țări europene în care nu a fost înființată o asociere care să întrunească toate atributele oficiale și depline caracteristice unei organizații patronale a sectorului bancar. Eurofound, o agenție tripartită a Uniunii Europene, care pune la dispoziție date pentru asistența dezvoltării politicilor sociale și în domeniul ocupării forței de muncă, evidențiază în mod clar situația din sectorul bancar românesc (a se vedea mai jos textul original, în limba engleză, cât și link-ul): 
“None of the employer organizations active at present in the banking sector (în România – n.n.) has representation or the right to negotiate and conclude collective agreements at sector level and as a result there is no collective agreement in force at sector level. […] One important actor in the sector is the Romanian Banking Association (Asociaţia Română a Băncilor, ARB), but this organization operates as a professional association rather than an employer organization (as defined by Romanian law). The association is consulted in matters of public policy regarding the public sector.” 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009018s/ro1009019q.htm

Așa cum am subliniat deja, România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană ce nu are o instituție care să întrunească toate atributele specifice unei organizații patronale a sectorului bancar, printre altele de exemplu dreptul de a negocia și încheia contracte colective, dincolo de rolul de reprezentare al ARB, care există doar la nivel consultativ. România, ca de altfel majoritatea țărilor europene, este o economie de piață de tip social.

În astfel de sisteme de economie de piață socială, dupa cum este cunoscut deja, organizațiile patronale sunt parte a unui sistem de deliberare instituționalizată, împreună cu guvernul, sindicatele și autoritațile de reglementare. În cadrul negocierilor tripartite, așa-numiții “parteneri sociali” decid în privința problemelor specifice sectoriale (ex.: niveluri de preț, politici salariale, inițiative legislative, politici fiscale, politici privind pensiile etc.)

Mai mult, în țările unde este prezent un asemenea sistem de economie de piață de tip social, negocierea colectivă are loc de cele mai multe ori la nivel național nu doar intre o corporație și un singur sindicat, ci mai degrabă între federații patronale și federații sindicale. Astfel, ținând cont de toate aceste particularitați, sperăm că înființarea CPBR va reprezenta un pas mare în dezvoltarea pe mai departe a sectorului bancar din România în particular și a îmbunatațirii economiei și guvernanței corporative în general.

ARB, la inființarea ei în anul 1991, a fost creată ținând cont de particularitățile sectorului bancar de la momentul respectiv și cu un anumit set de obiective. Deși CPBR și ARB vor colabora și se vor susține reciproc, noi, ca membri fondatori ai CPBR, credem că a devenit necesară înființarea unei organizații patronale care să respecte toate criteriile universal acceptate în domeniu pentru a umple golurile existente la nivel de reprezentare patronală în sectorul bancar românesc.
Desigur, mai ales că toți membrii fondatori ai CPBR sunt și membri ai ARB. Mai mult, dacă aruncati o privire asupra diferitelor sectoare ale economiei, veți observa că asociațiile profesionale coexistă în mod optim cu organizațiile patronale din aceeași ramură a economiei și se susțin reciproc. Astfel, se cuvine din nou subliniat faptul că înființarea CPBR nu se dorește a fi o contra-pondere la ARB, ci mai degrabă o organizație complementară acesteia, efectul scontat fiind acela al folosirii tuturor sinergiilor rezultate dintr-o asemenea complementaritate.
Credem că este prematur să facem pronosticuri. Acest lucru va depinde de dorința membrilor noștri și ai ARB, de dinamica evenimentelor și a caracteristicilor sectorului bancar românesc. În mod logic însă, e clar faptul că dacă toți sau marea majoritate a membrilor ARB vor opta să devină și membri ai CPBR, unificarea celor două organisme ar putea să reprezinte o alegere naturală, așa cum s-a mai întamplat și în alte sectoare ale economiei românești.
Problematica existentă în sectorul bancar românesc este amplă iar problemele numeroase, fiind astfel practic imposibilă tratarea exhaustivă într-un singur răspuns. Ceea ce putem spune noi, fondatorii CPBR, la acest moment este că dorim să ne implicăm în toate problemele care privesc în general organizațiile patronale. Studiind tendințele sectorului bancar românesc pe parcursul a 25 de ani de economie de tranziție și activitate bancară, considerăm că există îndeajuns de multe dovezi ca înființarea unei organizații patronale a sectorului bancar va ajuta băncile din sistem să performeze mai bine chiar dacă acestea au o agendă de afaceri de multe ori diferită.
Bineînteles, fiecare și toate tematicile și subiectele menționate mai sus sunt de interes pentru CPBR, în sensul că organizația patronală pe care o înființăm va încerca întotdeauna să reprezinte interesele membrilor săi plecând de la premisele respectării principalelor obiective și rațiunii de a fi ale CPBR și anume: 

(a) să permită acestora desfăşurarea activităţilor în baza principiilor unui sistem economic modern în care investiţiile şi distribuţia bunurilor şi serviciilor sunt determinate prin funcţionarea unei economii de piaţă liberă; și 


(b) în susținerea respectivului obiectiv, sã promoveze relații productive și de cooperare cu autoritãțile publice, sindicatele, și alte persoane juridice si fizice.

În cele mai simple cuvinte, răspunsul este că noi, membrii fondatori ai CPBR, suntem în România pentru a rămâne pe termen lung, pentru a contribui la îmbunatațirea mediului de afaceri și a creșterii economice și de aceea dorim să ne consolidăm poziția pe această piață și ca organizație patronală. În plus, poate ar trebui spus și că înțelegem prin acest lucru și faptul că anumite zone ale sectorului bancar au ajuns la un anumit nivel de maturitate care trebuie păstrat și încurajat, în paralel cu dezvoltarea zonelor care n-au progresat îndeajuns.
Bineînțeles. Am împărtășit intențiile noastre cu diferite organizații deja de o bună bucată de timp, inclusiv cu BNR. Dat fiind faptul că România nu a beneficiat în toți acești ani de o organizație patronală la nivelul sectorului bancar, inițiativa noastră este percepută ca fiind una pozitivă, constructivă și ca un proces natural.

DESPRE CPBRQA

    ACASA  |   RO   |   EN