Bancile si Clientii


Cerinte pentru banci si clientii lor

In scopul asigurarii desfasurarii activitatii In conformitate cu cerintele Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 594/2008 si ale Regulamentului BNR nr. 9/2008, Bank Leumi a adoptat norme interne de cunoastere a clientelei care sa previna folosirea institutiei pentru desfasurarea unor activitati ce au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.

 

Institutiile de credit au obligatia de a cunoaste clientii (KYC) cu care au initiata o relatie de afaceri, In mod corespunzator. Aceasta include familiarizarea cu caracteristicile/natura afacerii ce se desfasoara cu/prin banca. Pentru a raspunde acestei obligatii, bancile trebuie sa-si identifice clientii In conformitate cu procedurile legale, sa urmareasca tranzactiile efectuate In conturi, sa Inteleaga esenta tranzactiilor executate de catre clienti si sa obtina documente relevante pentru aceste tranzactii.

 

Intrebarile/solicitarile ofiterilor de cont sunt menite sa garanteze faptul ca atat banca, cat si clientul, deruleaza operatiuni In conformitate cu legislatia in vigoare, aceste cerinte nefiind derivate din curiozitatea functionarilor bancari. Se presupune ca un cetatean onest care executa o operatiune, nu are niciun motiv pentru a ascunde informatii fundamentale bancii cu care lucreaza. In schimb, refuzul de a coopera si de a raspunde la Intrebarile pe care ofiterul de cont este obligat sa le solicite In temeiul legii, provoaca indoieli cu privire la legitimitatea tranzactiei solicitate.

 

Institutiile de credit vor stabili categoria clientilor si a tranzactiilor ce prezinta un grad de risc potential mai ridicat pe baza unor indicatori de risc care pot avea In vedere, dupa caz, volumul activelor sau veniturilor, tipul serviciilor solicitate, tipul activitatii desfasurate de client, circumstantele economice, reputatia tarii de origine, plauzibilitatea explicatiilor oferite de client, niveluri valorice prestabilite pe categorii de tranzactii.

 


 

ADRESE UTILE:

Banca Naţională a României Str. Lipscani nr. 25, Sector 3 030031, Bucureşti, România Tel.:  021.315.27.50 Fax:  021.312.38.31 http://www.bnro.ro
 
Ministerul Finanţelor Publice Strada Apolodor nr. 17, Sector 5 050741, Bucureşti, România Tel.:  021.319.97.59 Fax:  021.312.25.09 http://www.mfinante.ro/
 
 
Fondul de Garantare a Depozitelor din Sistemul Bancar Str. Negru Vodă nr. 3, Corp A3, Etaj 2 Sector 3, 030774, Bucureşti, România Tel.: 031.423.28.04, 031.423.28.05, 021.320.51.20, 021.320.51.22 Fax: 031.423.28.00
 
Biroul de Credit Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3 Bucureşti, România Tel.: 021.315.10.17, 021.311.02.67 Fax: 021.315.10.21
 
 
Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări – TransFonD S.A. Bdul. Ficusului nr. 1, Sector 1 013971, Bucureşti, România Tel: 021.201.77.00 Fax: 021.233.41.87
 
Institutul Bancar Român Str. Negru Vodă nr. 3, Sector 3 Bucureşti, România Tel.: 021.327.50.90, 021.327.50.95, 021.327.47.25 Fax: 021.327.50.92, 021.327.47.24
 
SPI România Institutul Bancar Român Str. Negru Vodă nr. 3, Etaj 2, Cam. 213 Sector 3 Bucureşti  Tel.: 021.323.66.10  
 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) Splaiul Independenţei nr. 202A, Etajul 1, Sector 6 Bucureşti, România Tel.: 021.317.31.62 Fax: 021.316.52.24
 
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3 Bucureşti, România Tel.: 021.315.52.07, 021.315.52.80 Fax: 021.315.52.27 E-mail: onpcsb@onpcsb.ro,   http://www.onpcsb.ro/
 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România  (ANEVAR) Calea Plevnei nr. 46-48, Sector 1 010233, Bucureşti, România Tel.:  021.315.65.64, 021.315.65.05 Fax:  021.311.13.40
 
Asociaţia Auditorilor Interni din România Str. Negru Voda, nr.3, Sector 3 Bucureşti, România Tel./ Fax: 021.323.00.52 E-mail: office@aair.ro,  http://www.aair.ro/
 
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) Sediul Allianz-Tiriac Pensii Private Str. Ion Slatineanu, nr. 6, etaj 3-4, Sector 1 010602, Bucureşti, România Tel.: 021.207.21.72 ; Fax: 021.207.21.70,  www.apapr.ro
 
Camera de Comerţ şi Industrie a României Bdul. Octavian Goga nr. 2, Sector 3 030982, Bucureşti, România Tel.: 021.319.01.14-18, 21-23
 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare   Str. Orlando nr. 8, Sector 1 Bucureşti, România Tel.: 021.202.71.00 Fax: 021.202.71.10 http://www.ebrd.com
 
Banca Mondială (Biroul pentru România) Bd. Dacia nr. 83, Sector 1 Bucureşti, România Tel.: 021.201.03.11 Fax: 021.201.03.38 http://www.worldbank.org.ro
 
Fondul Monetar Internaţional (Biroul pentru România)  Str. Halelor nr. 7, Etaj 2 (Piaţa Unirii) Bucharest, Romania Tel.: 031.805.70.40, 021.311.58.33 Fax: 021.318.14.10
 
Federaţia Bancară Europeană 10 Rue Montoyer B – 1000 Brussels, Belgium Tel.: +32 (0)2 508.37.11 Fax: +32 (0)2 511.23.28
 
Camera Internaţională de Comerţ 38 Cours Albert 1er 75008 Paris, France,  Tel.:  +33 1 49 53.28.28,  Fax:  +33 1 49 53.28.59  http://www.iccwbo.org
 
Consiliul European de Plăţi Avenue de Tervueren 12 (Second floor) B-1040 Brussels, Belgium, Tel: +32 2 733 35 33, Fax: +32 2 736 49 88
 
Banca Centrală Europeană EKaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main, Germany Tel:  +49 69 13 44 0 Fax: +49 69 13 44 60 00 http://www.ecb.int
 
National Bank of Romania 25 Lipscani Street, Sector 3 030031, Bucharest, Romania Tel:  +4021.315.27.50 Fax: +4021.312.38.31 http://www.bnro.ro 
 
Ministery of Public Finance 17 Apolodor Street, Sector 5 050741, Bucharest, Romania Tel.:  +4021.319.97.59, Fax:  +4021.312.25.09 http://www.mfinante.ro
 
Bank Deposit Guarantee Fund 3 Negru Vodă Street, Corp A3, Floor 2 Sector 3, 030774, Bucharest, Romania Tel.: +4031.423.28.04, +4031.423.28.05, +4021.320.51.20, +4021.320.51.22, Fax: +4031.423.28.00
 
Credit Bureau 29 Sfânta Vineri Street, Sector 3 Bucharest, Romania Tel.:  +4021.315.10.17, +4021.311.02.67 Fax:  +4021.315.10.21
 
Company for Funds Transfer and Settlement – TransFonD S.A. 1 Ficusului Blvd., Sector 1 013971, Bucharest, Romania Tel:  +4021.201.77.00 Fax: +4021.233.41.87
 
Romanian Banking Institute 3 Negru Vodă Street, Sector 3 Bucharest, Romania Tel.:  +4021.327.50.90, +4021.327.50.95, +4021.327.47.25 Fax: +4021.327.50.92,  +4021.327.47.24  
 
SPI România Romanian Banking Institute 3 Negru Vodă Street, 2nd floor, Room 213 3 Bucharest, Romania Tel.: +4021.323.66.10
 
National Agency of Cadastre and Land Registration202A Splaiul Independenţei, 1st Floor, Sector 6 Bucharest, Romania Tel.: +4021.317.31.62 Fax: +4021.316.52.24
 
National Office for Preventing and Combating Money Laundering 1 Ion Florescu Street, Sector 3 Bucharest, Romania Tel.: +4021.315.52.07, +4021.315.52.80 Fax: +4021.315.52.27
 
National Association of Evaluators from Romania 46-48 Calea Plevnei, Sector 1 010233, Bucharest, Romania Tel.:  +4021.315.65.64, +4021.315.65.05 Fax: +4021.311.13.40
 
Association of Internal Auditors from Romania 3 Negru Voda, Sector 3 Tel./ Fax: +4021.323.00.52 Bucharest, Romania
 
Romanian Private Pension Funds Association 6 Ion Slatineanu Street, Floors 3-4, Sector 1 010602, Bucharest, Romania Tel.: 021.207.21.72 ; Fax: 021.207.21.70 www.apapr.ro
 
Chamber of Commerce and Industry of Romania 2 Octavian Goga Blvd., Sector 3 030982, Bucharest, Romania Tel.: +4021.319.01.14-18, 21-23 E-mail: ccir@ccir.ro,  http://ccir.ro
 
European Bank for Reconstruction and Development 8 Orlando Street, Sector 1 Bucharest, Romania Tel.:  +4021.202.71.00 Fax: +4021.202.71.10 http://www.ebrd.com
 
World Bank (Romania Office83 Dacia Blvd., Sector 1 Bucharest, Romania Tel.:  +4021.201.03.11  Fax: +4021.201.03.38 http://www.worldbank.org.ro
 
International Monetary Fund (Romania Office) 7 Halelor Street, 2nd floor Bucharest, Romania Tel.:  +4031.805.70.40, +4021.311.58.33 Fax: +4021.318.14.10
 
European Banking Federation 10 Rue Montoyer B – 1000 Brussels, Belgium Tel.: +32 (0)2 508.37.11 Fax: +32 (0)2 511.23.28 E-mail: ebf@ebf-fbe.euhttp://www.ebf-fbe.eu
 
International Chamber of Commerce 38 Cours Albert 1er 75008 Paris, France Tel.:  +33 1 49 53.28.28 Fax:  +33 1 49 53.28.59   http://www.iccwbo.org
 
European Payments Council Avenue de Tervueren 12 (Second floor) B-1040 Brussels, Belgium Tel: +32 2 733 35 33 Fax: +32 2 736 49 88
 
European Central Bank EKaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main, Germany Tel:  +49 69 13 44 0,  Fax: +49 69 13 44 60 00
 
 Agenda ConsumatoruluiBancile Si Clientii

    ACASA  |   RO   |   EN