Misiunea CPBR


CPBR isi propune sa contribuie la cresterea increderii in sistemul bancar romanesc si la dezvoltarea economica a Romaniei, atat ca parte a dialogului tripartit <Guvern‐Patronat‐Sindicate> cat si prin ridicarea standardelor bancare ca baza a protectiei reale a consumatorilor.

 

Caile prin care CPBR doreste satisfacerea misunii si a obiectivelor sale sunt descrise pe larg in Statutul organizatiei. Potrivit Statutului sau, CPBR a fost constituita ca organizatie patronala in vederea reprezentării intereselor Membrilor, CPBR isi propune:

(a) să permită acestora desfăşurarea activităţilor în baza principiilor unui sistem economic modern în care investiţiile şi distribuţia bunurilor şi serviciilor sunt determinate prin funcţionarea unei economii de piaţă liberă;

şi

(b) în susţinerea respectivului obiectiv, să promoveze relaţii productive şi de cooperare cu autorităţile publice, sindicatele, şi alte persoane juridice şi fizice; pe plan naţional şi internaţional în conformitate cu Documentele Principale şi cu legea.


Prezenta Organizaţie Patronală va depune toate eforturile pentru a obține reprezentativitatea la nivel naţional în România, fie direct, fie prin afilierea la alte entităţi, inclusiv, dar fără a se limita la, federaţii sau confederaţii, pentru două scopuri primordiale:

1. să reunească agenţi economici care aspiră la o bună guvernanţă corporativă, etică de afaceri, cele mai bune practici şi alte principii care sunt corespunzătoare unei economii de piață liberă moderne; 
2. să permită Membrilor săi să aibă o voce colectivă şi, prin urmare, mai eficientă în România şi UE.
Prezenta Organizaţie Patronală va depune toate eforturile pentru susţinerea principiilor prevăzute în tratatele și directivele europene.
 

Prezenta Organizaţie Patronală va depune toate eforturile pentru susţinerea principiilor prevăzute în următoarele documente ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică („OCDE”):
1. Principiile Guvernanţei Corporative;
2. Principiile Transparenţei şi Integrităţii în activitatea de Lobbying;
3. Convenţia privind Combaterea Mituirii Funcţionarilor Publici Străini în Tranzacţia Comercială Internaţională cu privire la mită, spălarea banilor, achiziţii publice şi practici de impozitare şi contabile aferente acestora.

obiective CPBR ilustrat 

Obiective şi Activităţi

În vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor sale, prezenta Organizaţie Patronală poate:

în România:
(i) să promoveze comunicarea, cooperarea şi dialogul social dintre prezenta Organizaţie Patronală şi autorităţile din România;
(ii) să coopereze cu autorităţile pentru depăşirea dificultăţilor şi obstacolelor care pot exista în relaţiile cu publicul general, clienţii, investitorii privaţi autohtoni şi străini;
(iii) să contribuie la creşterea standardelor din industrie şi a cunoştinţelor în domeniul financiar din România;
(iv) să contribuie la inițierea, întocmirea şi promovarea legilor noi şi a altor iniţiative legislative sau de reglementare, sau la modificarea celor deja existente;
(v) să emită opinii consultative cu privire la legile propuse sau iniţiativele legislative sau de reglementare trimise prezentei Organizaţii Patronale pentru revizuire;
 
pe plan intern:

(i) să sprijine libertatea deplină de acţiune a Membrilor săi pentru dezvoltarea şi eficientizarea din punct de vedere comercial a activităţii acestora;
(ii) să contribuie la îmbunătăţirea standardelor profesionale din industrie şi să stabilească program de instruire comune şi certificări;
(iii) să stabilească standarde de etică minime şi mecanisme de supraveghere aliniate cerinţelor specifice stipulate de cadrul juridic şi de reglementare român;
(iv) să promoveze concurenţa loială pentru asigurarea de oportunităţi egale fiecăruia dintre Membrii acestuia;
(v) să faciliteze schimbul de idei şi opinii între Membrii săi în scopul identificării şi promovării intereselor comune;
(vi) să întocmească documente de luare de poziţie şi documente tehnice în folosul comun al Membrilor săi;
(vii) să contracteze în numele Membrilor săi şi să distribuie analize de piaţă informative, studii de referință, reviste, cărţi şi altele asemenea;
(viii) să strângă şi să utilizeze fonduri şi să gestioneze aceste fonduri pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor sale;
 
pe plan internaţional:
(i) să sprijine absorbţia de fonduri pentru dezvoltare puse la dispoziție României în baza numeroaselor politici ale Uniunii Europene;
(ii) să promoveze interesele comunităţii internaționale de afaceri în România cu scopul de a atrage Investiţii Străine Directe suplimentare;
(iii) să coopereze cu organizaţiile internaţionale sau cu alte entităţi cu scopuri şi activităţi similare;
(iv) să organizeze şi să participe la întruniri, simpozioane, seminare, cursuri etc.DESPRE CPBRMisiunea CPBR

    ACASA  |   RO   |   EN