Cadrul Legislativ


legi

O culegere completa a legislatiei ce reglementeaza activitatea sectorului financiar-bancar poate fi consultata pe pagina de Internet a Bancii Nationale a Romaniei aici:

Pentru relevanta utilizarii, CPBR propune urmatoarea selectie de texte legislative:

Cadrul Legislativ National

A.    Operatiuni de pasiv

1.  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata (transpunere a Directivei nr. 64/2007 a Parlamentului European si a Consiliului)

2.  Ordonanta nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitului in sistemul bancar (transpunere a Directivei 19/1994 Parlamentului European si a Consiliului)

3.  Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancare nr.1/2011 privind informatiile referioatare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit

4.  Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2005 privind regimul valutar
 
5.  Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2005 privind ordinul de plata utilizat in operatiuni de transfer-credit
 
6.  Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente
 
7.  Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)
 
8.  Legea nr. 58/1934 privind cambia si biletul la ordin
 
9.  Normele Cadru emise de Banca Nationala a Romaniei nr. 6/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cambii si bilete la ordin
 
10. Legea nr. 59/1934 asupra cecului
 
11. Normele Cadru emise de Banca Nationala a Romaniei nr. 7/1994 privind comertul facut de institutiile de credit cu cecuri
 
12. Regulamentul BNR nr. 1 /2012  privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de plati
 
13. Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr.505/2014 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre prestatorii de servicii de plata care desfasoara operatiuni de plata prin intermediul ATM-urilor
 

B.  Operatiuni de activ

1.  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (transpunere a Directivei nr. 48/2008 a Parlamentului European si a Consiliului)

2.  Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare

3.  Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

4.  Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind organizarea si functionarea la  Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit

5.  Decizia Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 105/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit


C. Acte normative de aplicabilitate generala

1.  Ordonanta de Urgenta nr. 99/2006  privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

2.  Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit

3.  Ordonanta de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

4.  Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatia a acestor date
 
5.  Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului
 
6.  Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare
 
7.  Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
 
8.  Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
 
9.  Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a consumatorilor
 
10. Ordinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 164/2011 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre societătile financiare bancare şi nebancare
 
11. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
 
12. Hotararea de Guvern nr. 594/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism
 
13. Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
 
14. Ordonanta de Urgenta nr. 97 /2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
 
15. Ordonanta de Urgenta nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene
 
16. Ordonanta de Urgenta nr. 194/2002 privind regimul strainilor in RomaniaLegislatieCadrul Legislativ

    ACASA  |   RO   |   EN