Directive UE


Legislatie Europeana

ue

 

1.  Directiva nr. 17 / 2014 a Parlamentului European si a Consiliului  privind creditele ipotecare


2.  Propunere de modificare a  Directivei nr. 64/2007 privind serviciile de plata

3.  Regulamentul 575/2013  privind cerinţele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului UE nr. 648/2012

4.  Directiva nr. 64/2007 a Parlamentului European si a Consiliului privind serviciile de plata în cadrul pietei interne

5.  Directiva nr. 19/1994 a Parlamentului European si a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor


6.  Directiva nr. 48/2008 a Parlamentului European si a Consiliului privind contractele de credit pentru consumatori

7.  Directiva nr. 39/2004  a Parlamentului European si a Consiliului privind pietele instrumentelor financiare

8.  Directiva nr. 36/2013 a Parlamentului European si a Consiliului privind accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii (CRD IV)

9.   Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

10. Directiva nr. 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

11. Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază


 LegislatieDirective UE

    ACASA  |   RO   |   EN