Comunicat de presa - Reactii. Declaratii. Situatii fiscale ale Bancilor
08 Aug

Comunicat de presa - Reactii. Declaratii. Situatii fiscale ale Bancilor


Asociația Română a Băncilor (ARB) și Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) doresc să aducă la cunoștința opiniei publice că instituțiile de credit membre respectă legislația și reglementările aplicabile în România. În desfășurarea activității, instituțiile de credit au acționat în conformitate cu legile în vigoare și cu cerințele impuse de autoritățile de supraveghere și reglementare naționale și internaționale și de impunere. Instituţiile de credit operează într-un cadru strict reglementat, iar înregistrările contabile sunt validate de auditori independenţi cu reputaţie, al căror profesionalism este recunoscut la nivel internaţional.

Asociaţia Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România îşi asumă un rol activ în promovarea unui dialog deschis şi constructiv cu autoritățile și vor solicita organizarea unor sesiuni de lucru cu Ministrul Finanțelor Publice pentru a prezenta poziția și argumentele comunității bancare şi a înţelege priorităţile si provocările instituţiei publice.

Rezultatele financiare ale sistemului bancar din ultimii ani au fost influențate de efectele crizei economice, de măsurile impuse pentru întărirea rezilienței sectorului, de reducerea riscului de credit prin acoperirea creditelor neperformante cu provizioane, de reducerea dobânzilor și de schimbarea modului de calcul prin conversia la standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) începând cu anul 2012. Măsurile menționate au avut la bază reglementările Băncii Naționale a României şi ale Autorității Bancare Europene privind derularea activității bancare și standardele internaționale de raportare financiară. Provizioanele se înregistrează în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate.

Sistemul bancar românesc și-a demonstrat stabilitatea structurală pe parcursul crizei și în perioada post-criză, prin menţinerea la nivel adecvat a indicatorilor de solvabilitate și lichiditate. Indicatorul de lichiditate imediată era de 40% la finele anului 2016. Indicatorul de solvabilitate la nivelul sistemului bancar era de 19,80%, la finele lunii martie 2017. Menținerea indicatorului de solvabilitate peste dublul pragului minim stabilit conform cadrului de reglementare european CRD IV/CRR, de 8%, s-a făcut ȋn principal prin aport de capital suplimentar din partea acționarilor. În perioada 2008-2016, capitalul social a fost majorat de către bănci cu 3,5 miliarde euro. În perioada crizei economico - financiare, România nu a fost nevoită să sprijine cu bani publici sectorul bancar.

Contribuţia sectorului bancar la stabilitatea financiară a României a fost substanțială şi efectivă în ceea ce priveşte menţinerea expunerilor financiare în România, în special pe parcursul perioadelor de criză financiară severă când opţiunile de finanţare dispăruseră în totalitate. Sectorul bancar a furnizat lichiditate atât sectorului privat cât şi sectorului public (titluri de stat, credite acordate proiectelor şi programelor derulate din fonduri publice, împrumuturi acordate municipalităţilor) ceea ce a sprijinit capacitatea statului de a funcţiona la parametri normali, inclusiv în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor sociale (salarii, pensii, alocaţii sociale, etc.) şi a programelor de investiţii publice.

Despre ARB

Asociația Română a Băncilor (ARB) concentrează întreaga piață bancară din România formată din 36 de instituții de credit active ca persoane juridice române și străine în sectorul financiar. Prioritățile industriei bancare vizează menținerea rolului sistemului bancar de principal finanțator al economiei României cu asigurarea stabilității și credibilității sectorului bancar. ARB este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European și în 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancară pune la dispoziție peste 800 de specialiști care participă la cele 23 de comisii tehnice ale ARB.

Despre CPBR

Consiliul Patronatelor Bancare din România (CPBR) este organizația patronală a sectorului bancar, fiind afiliată la Confederația Patronală Concordia. Cele cinci bănci care compun CPBR în prezent și care sunt si membre ale ARB, dețin peste o treime din totalul activelor bancare din sistem, angajații acestora reprezentând circa 30% din totalul salariaților din sectorul bancar. Băncile membre CPBR sunt: Banca Comercială Română, Bancpost, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

    ACASA  |   RO   |   EN